top of page

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

При відвідуванні цього сайту Вам необхідно ознайомитися з положеннями та політикою сайту, зокрема з Умовами використання сайту, Політикою про обробку персональних даних, Політикою cookies та іншими положеннями, що розміщені на сайті (далі спільно «Політики»).

Якщо Ви не погоджуєтесь з якимось із пунктів Політик, не використовуйте цей сайт. Якщо Ви вже почали використовувати сайт і бажаєте отримати роз’яснення чи відповіді, напишіть нам за адресою, розміщеною в розділі «Контакти».

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Справжній сайт підтримують ТОВ «Чойс» і треті особи (агентства), яких залучає ТОВ «Чойс» для наповнення, організації, адміністрування сайту. ТОВ «Чойс» провадить виробництво та реалізацію товарів широкого вжитку. На цьому сайті ми надаємо Вам інформацію про такі товари.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА
Інформація, яка міститься на цьому сайті у вигляді текстів, зображень, програмного забезпечення та інших матеріалів, є інтелектуальною власністю ТОВ «Чойс» або розташована на сайті на підставі дозволу відповідних авторів.

Ви можете використовувати матеріали, що розміщені на сайті, виключно з некомерційною метою — як інформацію для особистого користування. Заборонені будь-яке відтворення, продаж, розповсюдження або інше використання інформації, розміщеної на сайті, з іншою метою, зокрема комерційною. За порушення виключних прав чинним законодавством України передбачено цивільну та адміністративну відповідальність.

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Усі знаки для товарів і послуг, представлені на цьому сайті, належать ТОВ «Чойс» або використовуються на підставі ліцензії або згоди відповідного правовласника. Використання таких знаків для товарів і послуг без згоди правовласників заборонено та може викликати передбачену законодавством цивільну й адміністративну відповідальність.

ЗМІСТ
Інформацію, розміщену на цьому сайті, необхідно використовувати з загальною інформаційною метою. ТОВ «Чойс» чи його афілійовані особи не дають гарантій і не роблять жодних заяв відносно точності або повноти інформації, що розміщена на сайті.

Ані ТОВ «Чойс», ані його афілійовані особи, співробітники, пов’язані з ними агентства, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки або штрафи, що можуть виникнути в результаті використання будь-якої інформації, розміщеної на цьому сайті.

Будь-яке повідомлення, пропозиція, коментар (включно з ідеями, що стосуються наших товарів чи їхньої реклами), які Ви пересилаєте або передаєте ТОВ «Чойс» у мережі Інтернет, розглядаються і будуть розглядатися як ексклюзивна власність компанії.

Це означає, що Ви відмовляєтесь від усіх майнових прав на надіслані Вами матеріали та передаєте ТОВ «Чойс» усі майбутні права на відтворення, передачу, публікацію, трансляцію та пересилання інформації без виплати будь-якої компенсації або зобов’язань відносно будь-якої особи та без будь-якого обмеження строку та території. Це також означає, що надане Вами повідомлення не розглядатиметься як конфіденційне.

Ви розумієте та погоджуєтесь, що інші відвідувачі сайту можуть відповідати на Ваші коментарі та надавати їм оцінку. ТОВ «Чойс» не несе відповідальність за коментарі відвідувачів відносно Вашої інформації.

Ми зберігаємо за собою право вносити будь-які зміни на цьому сайті в той момент, коли вважаємо це за потрібне, і без додаткового інформування, зокрема в матеріали, що надходять від Вас.

Перед застосуванням будь-яких порад або рекомендацій, розміщених на цьому сайті, ми просимо Вас проконсультуватися з фахівцем відповідного профілю. Поради та рекомендації, розміщені на сайті, носять виключно інформаційних характер.

 

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ
На різноманітних сторінках сайту Ви можете зустріти автоматичні посилання на інші інтернет-сайти з релевантною інформацією. Це не обов’язково означає, що ТОВ «Чойс» або його афілійовані особи підтримують ці сайти або пов’язані з їхніми власниками. ТОВ «Чойс» або його афілійовані особи, а також їхні співробітники, агентства, пов’язані з ними, не несуть відповідальність за розміщену на таких сайтах інформацію.

ПОЛІТИКА ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ПОЛІТИКА COOKIES
Уважно ознайомтесь із положеннями Політики про персональні дані, Політики Cookies, що розміщені на сайті.

Якщо Ви не згодні з умовами Політик, будь ласка, не використовуйте цей сайт і/бо не надавайте на цьому сайті Ваші персональні дані.

Якщо Ви вже надіслали нам свої персональні дані та бажаєте зупинити їхнє використання, повідомте нам, будь ласка, про це електронним листом.

Якщо у Вас є якісь зауваження чи питання з приводу сайту та політики використання, звертайтесь до нас за електронною адресою:

support@choice.ua

bottom of page